Ai đã biết về dự án Nhơn Hội New City hay đã mua dự án này rồi cho mình hỏi có nên đầu tư vào dự án này không?