Vợ chồng mình đang nghiên cứu xem có nên mua ở đây hay không. Nhiều thông tin quá chưa lọc được. Bác nào đã mua và sắp mua xin cho ý kiến tham khảo và cùng bàn luận. Tránh trường hợp không mong muốn