Tôi đang muốn đầu tư đất nền ở phía Tây Sài Gòn có ai có kinh nghiệm đã đầu tư đất nền tư vấn dùm em với? Em cảm ơn nhiều ạ!