Tình hình là mình mới mua nhà xã hội bên HQC HocMon, mình lập topic này để tập hợp mọi người cũng có ý định, đã và đang mua nhà ở xã hội HQC Hocmon thì vào trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm