Em đang cần liên hệ gấp với mấy bác này vì một số việc công, có ai quen không giới thiệu giúp em với?


Xin cảm ơn nhiều ạ.