Topic kia đã sắp full rồi. Các mẹ vào đây trao đổi thảo luận nhé!