Có mẹ nào cũng muốn mua VOV complex mễ trì không ạ.cùng thảo luận ạ.