Các mẹ thông thái giúp em với!!!


Em đang ngắm cái VOV, 2 cái tòa giờ mới đang xây chứ không phải ở ngay được rồi (không đủ tiền mua nhà ở ngay). Em đang ngại không biết có như cái VOV cũ không. Có mẹ nào có thông tin gì tư vấn giúp em với...