Mình tìm mãi không biết phải vào đâu để xin phép Mod mở topic mới. Mong Mod hướng dẫn, đừng xoá.


Mình mở topic này để các bố các mẹ có căn hộ ở đây vào cùng trao đổi, bàn bạc, thống nhất cách làm việc với chủ đầu tư. Vì chúng ta đã lỡ mua rồi, phải tìm cách để bảo vệ tài sản của mình. Một người sẽ không làm được việc gì cả. Như mình và một số bạn đã từng làm việc với Thuận Thành. Vậy mọi người hãy cùng nhau giải quyết vấn đề nhé!