có vẻ A14 là khu tái định cư đã bàn giao về ở giá 28, A10 bên cạnh tháng 6 này ra hàng, nhưng móng chưa xong, em đang hóng vụ này không biết các mẹ có biết thông tin gì mới không