Tớ mở topic này cho các bố mẹ quan tâm đến CC này nhé