Giúp em cái, chỗ nào nhận in logo công ty lên bật lửa ạ? In đơn giản thôi ạ, bật lửa loại bình dân để phát đại trà cho khách ấy mà.


Tks các chị:Rose: