Trong đây có vị trí, địa chỉ của gần 2000 dự án tại Việt Nam!.


Hãy xem google map làm được gì. ^^


Giới thiệu Dự án và thêm cái bản đồ thì ngon.


Trải nghiệm bằng máy tính sẽ ok hơn. Search đc nhé!


Làm thế nào để làm đc như vầy. Có cách.


https://www.google.com/maps/d/u/0/v...n2zocVc≪=15.939243438165514,106.5818385&z=6