Các mẹ yêu quí! Các mẹ cho em hỏi điều 116 trong bộ luật lao động có viết:


1- Nơi có sử dụng lao động nữ, phải có chỗ thay quần áo, buồng tắm và buồng vệ sinh nữ.


2- ở những nơi sử dụng nhiều lao động nữ, người sử dụng lao động có trách nhiệm giúp đỡ tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí cho lao động nữ có con ở lứa tuổi gửi trẻ, mẫu giáo.


Em muốn hỏi là "Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức nhà trẻ, mẫu giáo" thì tiền đầu tư cơ sở vật chất nhà trẻ mẫu giáo do công ty đầu tư. thế còn tiền trả lương cho giáo viên nuôi dạy trẻ Công ty có phải chịu hoặc hộ trợ một phần không. Nhờ các mẹ tư vấn gấp. Vì công ty cô bạn em ở miền núi xa trung tâm, vợ chồng lại đi làm ca kíp nhưng không có nhà trẻ, không được hỗ trợ. Cảm ơn các mẹ trước nhé!