Em đang có 1.6 - 1.8 tỷ tiền mặt cần mua đất, biết là tầm tiền ít thì chỉ mua được ở vùng ven thôi, em chấp nhận vây, nhưng trong thành phố vẫn được. Các mẹ có thể tư vấn giúp em mua được ở khu vực nào không? Ngoài rìa nhưng mà kết nối về trung tâm tiện một chút là đc.