Chào mọi người mình đang muốn mua trung cư ở 87 Lĩnh Nam Nhưng đang thân vân không biết có nên mua không .đã anh chị nào mua ở đấy chưa cho em ý kiến với ah! thank các anh chị.