Cty mình cần tổ chức tất niên cho 1.500 người. Help mình chổ nào tương đối đừng quá cao sang nhé. Tks