<> Thuế thu nhập cá nhân


Từ 1/1/2015 áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 2 phương pháp tính thuế trước đây."


Công thức tính thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau:


Thuế thu nhập cá nhân = (Giá chuyển nhượng) x 2%


Lưu ý: Căn cứ Khoản 1, Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, có hai trường hợp thu nhập từ chuyển nhượng sau được miễn thuế:


• Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.


• Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.


<> Lệ phí trước bạ


Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị định 45 ngày 17-6-2011 của Chính phủ: “Mức lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%”. Theo Thông tư 34 ngày 28-3-2013 của Bộ Tài chính, số tiền lệ phí trước bạ phải nộp được xác định như sau:


Số tiền lệ phí trước bạ = (Giá đất) x (Diện tích đất) x 0,5%


<> Một số loại phí khác


Ngoài thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ như đã nêu trên, người dân cần phải đóng các loại lệ phí khác:


• Lệ phí công chứng: được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch được quy định chi tiết tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013;


• Lệ phí địa chính: 15.000 đồng;


• Lệ phí thẩm định” 0,15% giá trị chuyển nhượng (tối thiểu 100.000 đồng, tối đa 5.000.000 đồng).

Loading interface...