Khi mua bán nhà, bên mua và bán có nghĩa vụ phải nộp các khoản thuế, phí theo quy định. Sau đây là 3 loại thuế nhà đất theo quy định mới nhất. Lưu ý đây là 3 loại thuế, phí mà hai bên nộp cho Nhà nước.


1. Thuế thu nhập cá nhân


-