Nhờ MOD xem dùm các bài viết trong toppic "Nhà mình có ai đã mua vincom village chưa? Xin mời vào lập nhóm đi!!!" không hiểu ai xóa hay bị sao mà trước đây có 16 trang giờ chi còn lại 13 trang???


Đây là link: http://www.webtretho.com/forum/f237/nha-minh-co-ai-da-mua-vincom-village-chua-xin-moi-vao-lap-nhom-di-913380/


Thanks MOD nhiều,