Hu hu, ai hiểu về luật giúp em với ạ.


Nhà em mua 01 mảnh đất theo sổ đỏ là 50,5 mét vuông.


Cuối mảnh đất nhà em có một bức tường, chắn giữa nhà em và nhà hàng xóm.


Từ đầu nhà đến mảnh tường phía cuối nhà, đo chỉ được 47 mét vuông thôi. Còn 3,5 mét vuông nữa mới đủ diện tích đất như trên sổ đỏ.


Cơ mà, lúc chúng em định đập tường để lấy đủ diện tích, thì bà cụ hàng xóm chạy đến chửi một trận long giời lở đất, là chúng em chiếm đất nhà cụ í.


Em đưa sổ đỏ cho cụ xem, nhưng cụ bảo là cụ mù chữ, không biết đọc... Cụ chỉ biết đây là đất nhà cụ, chúng em không được lấn chiếm..


Vậy chúng em phải làm sao ạ. Em nói lên nói xuống là em làm đúng theo sổ đỏ, cụ thì một mực bảo đây là đất nhà cụ. Em xin xem sổ đỏ nhà cụ thì cụ bảo "mày là cái gì mà đòi xem sổ đỏ nhà tao...".


Em có thể mời ai để minh chứng cho nhà em được bây giờ? Sổ đỏ thì rành rành thế, em có lấn chiếm gì đâu cơ chứ...


:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:


Cụ chửi to quá, tai em bây giờ vẫn ong ong đây..


Các bác ơi, ai biết luật chỉ em mới ạ...