Với 2,5-3 tỉ nên chọn nhà chung cư hay mặt đất đây mọi người