đang có tý tiền , có bác nào muốn hợp tác hay có ý kiến muốn đầu tư vào đâu hợp lý thì rủ rê em với :d