em cần mọi người tư vấn giúp xem mua chung cư ở đâu tại Hà Nội thì tốt, gần trung tâm