Em đã tổng hợp các tài liệu về thực phẩm cho bé, từ lúc chưa sinh đến khoảng 1 tuổi, các mẹ tham khảo ha, nhiều quá đánh ra không nổi.


Down phần mềm skymonk (phần mềm down load để khỏi chờ), sau đó copy hết link vào down thôi


http://letitbit.net/download/76941.7e3ba13cc1d53cd5d42e39b51681/nhung_thuc_pham_khong_tot_cho_thai_nhi_6835.pdf.html


http://letitbit.net/download/83807.818bac041b325812f322d60605b1/nhung_thuc_pham_cuc_ky_nguy_hiem_voi_tre_so_sinh.pdf.html


http://letitbit.net/download/11389.11dd0595f6230a9a8959425eb05f/4_thuc_pham_cuc_tot_cho_tre.pdf.html


http://letitbit.net/download/56168.5308798dfd47859663a02425f5d5/7_loai_qua_vat_tot_cho_be_5353.pdf.html


http://letitbit.net/download/63801.6741b96f83fac02d0cfd304915cd/10_mon_chao_danh_cho_be_0815.pdf.html


http://letitbit.net/download/68886.60633204670d32cc38795c07fe1b/be_can_uong_bao_nhieu_nuoc_2269.pdf.html


http://letitbit.net/download/54217.55a2d6e6834429dd03b5a89e4395/Cac_loai_cu_qua_tot_nhat_cho_tre.pdf.html


http://letitbit.net/download/83931.859ad483cb7c8a6de773888ae343/Cho_be_yeu_7_-_9_thang_thu_mui_vi_moi.pdf.html


http://letitbit.net/download/23596.2e8f3042bb6a2c931ac7ec2f26d1/di_ung_thuc_pham_2025.pdf.html


http://letitbit.net/download/57837.5721463bb7ade0aa555cad1ec658/ky_thuat_cho_be_an_dam.pdf.html


http://letitbit.net/download/32803.341cf3ebae133da3ad21d74dd18a/Luu_y_can_thiet_khi_bao_quan_do_an_cho_tre.pdf.html


http://letitbit.net/download/90392.981991194372388d73d046af0c4d/nhung_loai_thuc_pham_co_tac_dung_an_than_5445.pdf.html


http://letitbit.net/download/08018.09908f8de7960821834cc337af28/nhung_thuc_pham_tot_cho_tri_nao_9899.pdf.html


http://letitbit.net/download/67916.6ca4bc8b400b80739a32899f9358/nuoc_rau_cho_be_co_that_su_bo_duong_294.pdf.html


http://letitbit.net/download/46210.4f8b5d51c620f6d1e4393c84eb52/phong_di_ung_thuc_pham_cho_tre_an_dam__2492.pdf.html


http://letitbit.net/download/42010.4b6a45d83b3fa62628719a6abde3/Su_dung_gia_vi_khi_nau_an_cho_tre.pdf.html


http://letitbit.net/download/01864.0a3af2155daee133995d8ac05416/them_gia_vi_khi_nau_an_cho_be_0231.pdf.html


http://letitbit.net/download/10710.141765e9e126341b51e95c374c16/Thuc_pham_can_tranh_khi_be_10_-_12_thang.pdf.html


http://letitbit.net/download/18003.184fa2c8f0d7f3bed4f4477ee5c3/thuc_pham_tranh_dung_cho_tre_duoi_1_tuoi_1179.pdf.html


Mấy tài liệu xem thêm:


http://letitbit.net/download/10935.1ea60f8860b273ca0f52a2c8cd05/5_thuc_pham_giup_hoi_tho_thom_tho.pdf.html


http://letitbit.net/download/75498.722973485f5d493f7432c4632cc7/nhung_loai_sieu_thuc_pham_nen_dung_3808.pdf.html