Chào các mẹ


Sau một thời gian tìm kiếm, xem sách báo, mạng mình góp đc một số thực đơn cho bé. Bé nhà mình nay đã hơn 1 tuổi, các món này mình đều đã nấu cho bé, trộm vía bé ăn rất ngon và lên cân đều đặn..trộm vía..có lẽ là hơi dư cân