Ku mìh nay 9thág trog giai đoạn mọc răg hay nóg sốt.mìh nge nói có loại Big BB zì đó để tăg sức đề khág mà có nên mua uốg hok ạ.các mẹ zúp vơi???