Em thấy bảo sữa K.E tăng đề kháng tốt cho bé đúng không các mom. Dịch dẽo này phải bổ sung đề kháng cho con thôi