Các mẹ ơi giúp mình với......Bé nhà mình được hơn 10th. mình đem đi gửi, sáng mình nấu cháo rồi mang sang đó, trưa bà cho cháu ăn. Mình muốn mua 1 bình hay phích gì đó để sáng nấu cháo xong cho vào, trưa bà cho ăn vẫn nóng. Các mẹ giúp mình với vì mình có nhu cầu cấp thiết hihi :D @};-