Em bé nhà mình thì thường ăn cháo sữa hoặc sữa hoặc kem caramen, nhưng mình sợ như thế dễ gây nặng bụng khó ngủ, hoặc làm em bé tè đêm, hoặc gây béo vì có đường. Có mẹ nào có cao kiến gì k. Em bé nhà mình vẫn ăn cháo, và tập ăn cơm nát vào bữa tối