Mình 30 tuổi mà tóc bạc trắng đầu,có má nào biết thuốc nào tốt để uống không,mình thấy giới thiệu cũng nhiều sản phẩm như Bonihair ,cao KOKO...mà chưa dám mua thử,vì giá cũng hơi chua.Cảm ơn !