Hôm trước mình có đọc được một bài báo có viết về vấn đề tiêm tế bào tươi để điều trị bệnh. Trong bài báo có nhắc là liệu pháp này có thể chữa hơn 70-80 loại bệnh, có cả yếu sinh lý nữa. Có điều nó lại không đề cập đến bệnh viện nào đang điều trị bệnh yếu sinh lý bằng phương pháp này. Ae có biết chỗ nào chữa bệnh bằng phương pháp này thì giới thiệu mình nha.