Chủ đề:

GLTT: Khám phá IQ-cho bé thông minh từ trong bụng mẹ.

Thời gian bắt đầu:
14:00
29/04/2014

Phiên giao lưu

Theo lĩnh vực:

Các phiên đã thực hiện:

Theo thời gian:

Thống kê

Tổng số phiên đã thực hiện:
35
Tổng lượt câu hỏi:
6.772
Số câu hỏi được chọn trả lời:
2.420
Tổng lượt truy cập trang:
568.674

Phiên sắp tới

Thời gian bắt đầu:
29/04/2014 14:00:00
 
 

Chủ đề: "GLTT: Khám phá IQ-cho bé thông minh từ trong bụng mẹ"

đặt câu hỏi

người gửi | Vui lòng đăng nhập

email:

Lưu ý:
- Nhập tiếng việt có dấu
- Tối đa 100 chữ

Tiêu đề:

Nội dung:

Nội dung giao lưu

  • Số câu hỏi đã nhận: 1
  • Số câu hỏi đã trả lời: 0