Hồi 14 tuần 2 ngày e cũng lên ĐH Y làm triple test, tại luvs đấy dở dở ương nên chả bít làm douple hay triple, cuối cùng bs Dương vẫn chỉ định là triple. Vì hum sau e đi nước ngoài nên lấy máu xong e đc lấy lun kết quả. Ở đấy có đông đâu, e đến điền tờ khai xong vào lấy máu lun nhé, ko fai xếp hàng j cả. Nếu mn có lý do bận j đó thì cứ bảo bs, họ sẽ cho lấy kết quả lun mà

Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngocgeng