e thấy bà chị chỗ e đi làm vk ở đông á, thấy khâu bằng chỉ tự tiêu có ảnh hưởng gì đâu các mẹ nhỉ?