cám ơn chị, nhưng em đang xin ý kiến nghệ trắng chứ không phải nghệ vàng chị ạ