Mình sinh bé lúc 38 tuần 3 ngày.
Dự kiến sinh chính xác nhất lúc các mẹ đi siêu âm tuần 12. Cònsau đó thì ngày dự kiến sinh có thể xê dịch (sớm hơn, muộn hơn) do bác sĩ đo cácchỉ số thai trong bụng mẹ thôi ạ.