• Tuần 1

 • Tuần 2

 • Tuần 3

 • Tuần 4

 • Tuần 5

 • Tuần 6

 • Tuần 7

 • Tuần 8

 • Tuần 9

 • Tuần 10

 • Tuần 11

 • Tuần 12

 • Tuần 13

 • Tuần 14

 • Tuần 15

 • Tuần 16

 • Tuần 17

 • Tuần 18

 • Tuần 19

 • Tuần 20

 • Tuần 21

 • Tuần 22

 • Tuần 23

 • Tuần 24

 • Tuần 25

 • Tuần 26

 • Tuần 27

 • Tuần 28

 • Tuần 29

 • Tuần 30

 • Tuần 31

 • Tuần 32

 • Tuần 33

 • Tuần 34

 • Tuần 35

 • Tuần 36

 • Tuần 37

 • Tuần 38

 • Tuần 39

 • Tuần 40

Mang thai - Chuẩn bị sinh

Tư vấn các chỉ số thai nhi theo tuần (Phần 13)

Đến trả lời mới nhất
 • 0 Lượt chia sẻ
 • 165K Lượt đọc
 • 1.54K Trả lời

17 Người đang theo dõi

  • 10,861 Bài viết

  • 2,595 Được cảm ơn

  #1
  @ALL: Hoale xin mở nhà mới ở đây nhé.

  Chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, lạc quan và mọi điều tốt lành sẽ đến với các bạn :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

  Link nhà cũ (phần 12) ở đây nhé:
  Tư vấn các chỉ số thai nhi theo tuần (Phần 12)

  :Rose:
  Yêu người ... Yêu đời ... Yêu cuộc sống ... [CÁC SỐ ĐO VÀ CÁC VẤN ĐỀ CỦA BMMT] [TẠM XA WTT TỪ 09/2010 :Sad:]
  :Rose::Rose::Rose: :Rose: :570: :Rose: :Rose: :570::Rose: :Rose::Rose::Rose:
  10 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

 1. Có thể bạn muốn xem:
  • 46 Bài viết

  • 14 Được cảm ơn

  #2
  Hôm 21/10 em đi siêu âm được kết quả như sau. Em nhờ chị tư vấn dùm em xem bé em có bị nhỏ và lùn không nha..và nhau,ối có vấn đề gì không. Em cám ơn nhiều:
  Ngôi thai: đầu hạ vị
  Tim thai: 157 lần/phút
  ĐK lưỡng đỉnh: 73mm
  ĐK ngang ngực: 69mm
  ĐK ngang bụng : 76mm
  CD xương đùi : 54mm
  Trọng lượng thai nhi: 1400g
  Nhau: mặt trước
  Độ trưởng thành: độ 2
  Ối: xoang lớn nhất 74mm
  Thai 30w
  ngày dự sinh 31/12/2009
  2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 1,191 Bài viết

  • 142 Được cảm ơn

  #3
  ChÞ ¬i xem gióp em víi ¹
  KÕt qu¸ siªu ©m cña em ngµy 26/10 /2009 nh­ sau
  -sè l­¬ng : 01 thai trong tö cung
  -cö ®éng thai nhi ( +)
  +PhÇn ®Çu :
  -N·o thÊt bªn: 6mm
  -TiÓu n·o : 13mm
  -V¸ch trong suèt :b×nh th­êng
  -®­êng gi÷a : B×nh Th­êng
  -Nh·n cÇu 2 bªn : cã
  -Kho¶ng c¸ch gi÷a hai hèc m¾t : 14mm
  -Vßm sä b×nh th­êng
  -®é dµy da g¸y : 2mm
  -Hè sau : 4mm
  -Mòi :3mm
  -M«i b×nh th­êng
  -BPD : 27mm
  -OFD : 34mm
  + Ngùc
  -4 buång tim
  -V¸ch liªn thÊt : liªn tôc
  -XuÊt ph¸t quai ®mc: b×nh th­êng
  -Phæi b×nh th­êng
  -Vßm hoµnh : b×nh th­êng
  -TÇn sè tim thai : 164/lÇn phót
  + Bông
  -gan cã, d¹ dµy cã, thËn cã, bµng quang cã, ruät non cã, ®¹i trµng cã
  -AC : 81mm
  -Thµnh bông tr­íc b×nh th­êng
  -APTD : 26mm
  -Cät sèng b×nh th­êng
  -TTD : 26mm
  + Ch©n tay
  -x­¬ng ®ïi: 14mm – 14mm
  -x­¬ng c¼ng ch©n : 13mm -13mm
  -chiÒu dµi bµn ch©n : 15mm- 15mm
  -x­¬ng c¸nh tay : 13mm- 13mm
  -x­¬ng c¼ng tay : 13mm- 13mm
  -bµn tay b×nh th­êng
  + §éng m¹ch rèn
  -PI : 1.13
  -RI : 0,74
  -S/D : 3,81
  -PsV cm/s : 38,5
  -EDV cm/s : 10,1
  -MnV cm/s : 25,2
  + c¸c phÇn phô cña thai nhi : n­íc èi b×nh th­êng,
  -b¸nh rau : mÆt tr­íc
  -d©y rèn : 2 ®éng m¹ch, 1 tÜnh m¹ch
  -tu«i thai t­¬ng ®­¬ng 14 tuÇn 1 ngµy
  -dù kiÕn sinh : 25/04/2010
  chÞ xem gióp em víi nhÐ


  • 3,993 Bài viết

  • 2,175 Được cảm ơn

  #4
  Trích dẫn Nguyên văn bởi hoale10278 Xem bài viết
  Chào bạn,

  Theo kinh cuối:

  +9.10: tuổi thai là 32 tuần 4 ngày.
  Theo siêu âm: 32 tuần 2 ngày.
  Xương đùi không ngắn.
  Cân nặng ước tính khoảng 1939g, trong giới hạn bình thường của tuổi thai.

  +23.10: tuổi thai là 34 tuần 4 ngày.
  Theo siêu âm: 34 tuần.
  Xương đùi hơi ngắn so với số đo trung bình của tuổi thai (65mm) -> do sai số vì ở các lần siêu âm trước xương đùi không ngắn.
  Cân nặng ước tính khoảng 2560g, hơi nặng cân so với cân nặng trung bình của tuổi thai (2377g).
  Chỉ số ối vẫn trong giới hạn bình thường.

  Như vậy theo Hoale thì bé đang phát triển bình thường và sai lệch trên là do sai số trong siêu âm.

  Chúc bạn mọi điều tốt lành.

  :Rose:
  chị ơi em cám ơn chị nhiều lắm ạ. Chúc chị luôn vui khỏe để có sức tư vấn cho các mẹ ạ hihihihi:Rose::Rose::Rose:
  Yêu con trai của mẹ nhất nà:Kiss::Kiss:. Con ăn mau chóng lớn khỏe mạnh con nha :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:


  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 1,191 Bài viết

  • 142 Được cảm ơn

  #5
  chi xem giup em voi a. may tinh cua em ko go duoc tieng viet a
  ket qua sieu am ngay 26/10 /2009 nh­ sau
  - so luong : 01 thai trong tu cung
  -ccu dong thai nhi ( +)
  +Phan dau :
  - nao that ben : 6mm
  -Tieu nao : 13mm
  -vach trong suot binh thuong
  -duong giua binh thuong
  -Nhan cau hai ben :co
  -Khoang cach giua hai hoc mat : 14mm
  -Vom so binh thuong
  -do day da gay : 2mm
  -Ho sau : 4mm
  -Mui i :3mm
  -Moi binh thuong
  -BPD : 27mm
  -OFD : 34mm
  + Nguc
  -4 buong tim
  -vach lien that : lien tuc
  -Xuat phat quai dmc : binh thuong
  -xuat phat quai dmp : binh thuong
  -Vom hoanh : binh thuong
  -Tan so tim thai 164/lan /p
  + Bung
  -gan co, da day co. than co, bang quang co, ruot non co, dai trang co
  -AC : 81mm
  -thanh bung truoc : binh thuong
  -APTD : 26mm
  -Cot song binh thuong
  -TTD : 26mm
  + Chan tay
  xuong dui : 14mm – 14mm
  - xuong cang chan : 13mm -13mm
  -chieu dai ban chan : 15mm- 15mm
  -x­uong canh tay : 13mm- 13mm
  -x­uong cang tay 13mm- 13mm
  -ban tay binh thuong
  + D/M ron
  -PI : 1.13
  -RI : 0,74
  -S/D : 3,81
  -PsV cm/s : 38,5
  -EDV cm/s : 10,1
  -MnV cm/s : 25,2
  +cac phan phu cua thai nhi
  -banh rau : mat truoc
  - ­nuoc oi : binh thuong
  -day ron : 2 dong mach, 1 tinh mach
  -tuoi thai 14 tuan 1 ngay
  -du sinh : 25/04/2010
  chi xem giup em voi nhe
  Chỉnh sửa lần cuối bởi kimloan8585; 27/10/2009 vào lúc 10:09 AM.

  • 25 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #6
  Chị Hoale oi, em có điều băn khoăn rất cần sự tư vấn của chị. Chị giúp em với nhé
  Theo CKKC của em là ngày 30/4, tính đến bây giờ là được 23 tuần 4 ngày, nhưng hôm qua em đi siêu âm thì các chỉ số của bé nhà em (chiều dài xương đùi 5,41cm; lưỡng đỉnh 72mm, cân nặng 1103gr, nhịp tim 141l/phút) tương đương với thai 27 tuần 2 ngày. Nếu tính theo CKKC thì khoảng 16 tuần nữa là em sinh bé, còn tính theo kết quả siêu âm thì khoảng 13 tuần nữa là em sinh bé. Vậy chị cho em hỏi tính ngày dự sinh bé là theo CKKC hay theo kết quả siêu âm vậy chị?
  Em cảm ơn chị nhiều ạ!

  • 80 Bài viết

  • 51 Được cảm ơn

  #7
  em xin chào chị Hoale !
  Xin chị xem giúp e kết quả s.am của bé nhà e với ạ.

  KKC 28/6 (vong kinh dài từ 30 -39)

  tim thai ; 168 l/ph

  CDdm : 50 mm
  Dộ mờ da gáy : 1.6 mm ( thử kết quả sàng lọc 3 tháng dầu thai kỳ,đều có nguy cơ thắp)

  ngày 21/9, tương đương thai 11 T 4 ngày.

  - DKLĐ : 36 mm

  CD Xđ : 20 mm

  ĐKNB: 34 mm

  CVB: 107 mm

  ĐK ngang tieu nảo : 16 mm

  ngã tư nảo thất : 4,0 mm ( bt < 10mm)

  ĐK 2 gian hốc mắt : 10 mm

  ngày s.am 26 / 10 thai được 16 T

  không thấy ghi cân nặng,hỏi bs cũng không nói, chị cho e hỏi bé nhà e có nằm trong chuẩn không chi ? chị tính dùm e bé nặng bao nhiêu rồi hả chị, dể nếu bé nhẹ cân e sẽ cố gắng thêm ( vì e ngén nặng an uống rất khó chi ạ)

  Mong chị giúp e, chúc chi nhiều sức khỏe :Rose::Rose:
  2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 189 Bài viết

  • 33 Được cảm ơn

  #8
  Chị ơi, hnay em đi siêu âm mốc 11-13 tuần kết quả như sau:

  - 1 thai
  - Đường kính lưỡng đỉnh: 20mm
  - Chiều dài xương đùi: 9mm
  - Xương cánh tay: 7mm
  - Chu vi vòng bụng: 63mm
  - Chu vi vòng đầu: 76mm
  - Dày da gáy: 1,6mm
  - Nhịp tim: 160l/phút
  - Cân nặng: 67gr
  - Dự kiến tuổi thai: 13 tuần 00 ngày

  Chị xem hộ em mọi thông số có phát triển bình thường ko nhé! THanks chị.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 223 Bài viết

  • 48 Được cảm ơn

  #9
  Chào chị Hoale có thể KT giúp em SA ngày 26/10

  KKC 13/03/2009 thai tương đương 32 tuần. Kì kinh của em khoảng từ 28-30 ngày

  DKLD : 85 mm
  CĐX : 64 mm
  Cân nặng : 2550 kg +- 154
  Theo SA 33-34 tuần
  Chị tính lại giúp em cân nặng em bé và xem bé có phát triên tốt kg?

  Cám ơn chị

  • 3,500 Bài viết

  • 1,202 Được cảm ơn

  #10
  Trích dẫn Nguyên văn bởi tieu thanh Xem bài viết
  chị ơi,mấy bữa nay e bị gò nhìu nên đi khám thì bs cho uống SPASFON 80mg ngày 2v và đặt hậu môn SALBUMOL 1mg ngày 2v (e nghe nói thuốc này nếu đặt thì mai này sinh xong ko đc cho bé bú mẹ phải ko chị?)chị cho e xin ý kiến về 2 loại thuốc này nha:Sad:em cám ơn chị nhiều ạh!:LoveStruc::Rose::Rose:
  chị ơi chị trả lời giúp e với:Rose::Rose:

  NB: 3070gr-49cm
  1m: 4000gr-53cm
  2m: 4800gr-55cm
  3m: 5600gr-57cm

  Bỗng muốn làm gốc cây
  Nảy chồi sau vết chặt
  Những lá mầm xanh ngắt
  Vươn lên từ nỗi đau !
  Bỗng muốn được xa nhau
  Như chưa từng quen biết
  Phía sau lời từ biệt
  Chẳng còn gì nữa đâu…
  Bồng muốn quên thật mau
  Bao nhiêu lời tình tự
  Trái tim đang thiếp ngủ
  Giữa bộn bề ghét – yêu !