Mình 6,7 tháng vẫn ngồi ghế nhựa giặt quần áo! vì nhà neo người nên thế thấy cũng chẳng sao! giờ sắp đẻ rồi ngủ 1 mạch tới sáng không phải dạy tiểu đêm, mừng quá không giống như cm!