Các mẹ ơi!! Em trễ kinh được 14 ngày và lúc e trễ kinh 4 ngày thử que đã lên 2 vạch (1 đậm, 1 mờ) ,qua ngay thứ 12 e thử lại thi đã xuất hiện 2 vạch đậm. Nhung ma bung e bắt đầu to dần lên và có cảm giác muốn nôn, thậm chí la đau lưng, oải người nữa ạ!!. Em không biết tại sao nếu em bé dc 4 tuần tuổi thi bụng bắt đầu to dần lên như vậy? Đó có phải la triệu chứng gì không a!?? Các mẹ giups e với!! E cảm ơn