BHXH - Chế độ thai sản

 • 2 Lượt chia sẻ
 • 40.1K Lượt đọc
 • 248 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
  • 33 Bài viết

  • 43 Được cảm ơn

  #1
  I. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản:  Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH. cụ thể các điểm như sau:

  a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

  b) Cán bộ, công chức, viên chức;

  c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

  d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân.  II. Điều kiện hưởng chế độ thai sản:  1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Lao động nữ mang thai;

  b) Lao động nữ sinh con;

  c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

  d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

  2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c ở trên phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.  III. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai:  Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai năm lần, mỗi lần một ngày; trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ hai ngày cho mỗi lần khám thai.

  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.  VI. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu:  Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một tháng; hai mươi ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng; bốn mươi ngày nếu thai từ ba tháng đến dưới sáu tháng; năm mươi ngày nếu thai từ sáu tháng trở lên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.  V. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con:  1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau đây:

  a) Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

  b) Năm tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân;

  c) Sáu tháng đối với lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật;

  d) Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại các điểm a, b và c ở trên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày.

  2. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới sáu mươi ngày tuổi bị chết BHXHthì mẹ được nghỉ việc chín mươi ngày tính từ ngày sinh con; nếu con từ sáu mươi ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc ba mươi ngày tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều ; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

  3. Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.

  4. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các điểm 1, 2 và 3 ở trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.  VI. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi:  Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.  VII. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai:  1. Khi đặt vòng tránh thai người lao động được nghỉ việc bảy ngày.

  2. Khi thực hiện biện pháp triệt sản người lao động được nghỉ việc mười lăm ngày.

  3. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại điểm 1 và 2 ở trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.  VIII. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi:  Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

  Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.  IX. Mức hưởng chế độ thai sản:  1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định, mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

  2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.  X. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con:  1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật BHXH khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Sau khi sinh con từ đủ sáu mươi ngày trở lên;

  b) Có xác nhận của cơ sở y tế về việc đi làm sớm không có hại cho sức khoẻ của người lao động;

  c) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

  2. Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật .BHXH  XI. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản:  1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật BHXH mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.

  2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

  II. Chế độ thai sản:  1. Điều kiện hưởng:

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  - Lao động nữ mang thai;

  - Lao động nữ sinh con;

  - Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi;

  - Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

  Đối với lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước

  khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

  2. Quyền lợi được hưởng:

  2.1. Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản: Người lao động được nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả cho thời gian nghỉ (kể cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần) như sau:

  - Sinh con được nghỉ 4 tháng nếu làm việc ở điều kiện bình thường; 5 tháng nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm kể cả lao động làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc theo chế độ 3 ca, làm việc từ đủ 6 tháng trở lên ở nơi có phụ cấp khu vực 0,7 trở lên trong thời gian 12 hai tháng trước khi sinh con; 6 tháng đối với lao động nữ là người tàn tật. Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ nêu trên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm 30 ngày;

  - Sau khi sinh, nếu con dưới 60 ngày tuổi chết thì mẹ được nghỉ việc 90 ngày kể từ ngày sinh con; nếu con từ 60 ngày tuổi trở lên chết thì mẹ được nghỉ 30 ngày kể từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian được nghỉ khi sinh con theo quy định;

  - Đối với trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết:

  + Nếu cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội hoặc chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội, thì cha nghỉ việc chăm sóc con được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi;

  + Nếu chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội, thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi;

  - Nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi được nghỉ hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi;

  - Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ hưởng chế độ thai sản 10 ngày nếu thai dưới 1 tháng; 20 ngày nếu thai từ 1 tháng đến dưới 3 tháng; 40 ngày nếu thai từ 3 tháng đến dưới 6 tháng; 50 ngày nếu thai từ 6 tháng trở lên;

  - Khi đặt vòng tránh thai được nghỉ 7 ngày và khi thực hiện biện pháp triệt sản được nghỉ 15 ngày;

  - Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày; trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai; thời gian nghỉ khám thai không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

  2.2. Mức hưởng: Bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

  2.3. Quyền lợi khác:

  - Trợ cấp một lần: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi, thì được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con; trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

  - Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: Lao động nữ sau thời gian nghỉ hưởng chế độ do sinh con, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày một năm tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe; mức hưởng cho một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ tại gia đình và bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ tại cơ sở tập trung.

  - Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

  Lĩnh vực giải quyết chế độ BHXH

  Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ tham gia BHXH bắt buộc đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai.


  Tên thủ tục hành chính


  Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ tham gia BHXH bắt buộc đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai.

  Trình tự thực hiện

  * Bước 1: BHXH tỉnh, TP (theo phân cấp thu BHXH để thực hiện); BHXH Bộ QP, Bộ CA, Ban CYCP:

  - Cung cấp biểu mẫu cho người sử dụng lao động;

  - Cung cấp phần mềm giải quyết chế độ;

  - Hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ, sử dụng phần mềm giải quyết chế độ và thực hiện giải quyết chế độ.

  * Bước 2: Người lao động nộp Giấy ra viện hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người sử dụng lao động.

  * Bước 3: Người sử dụng lao động thực hiện giải quyết chế độ cho người lao động và hàng quý hoặc tháng lập Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản (mẫu số C67a – HD) cùng hồ sơ của người lao động nộp cho phòng “Một cửa” của Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP (BHXH Bộ QP, Bộ CA, Ban CYCP có quy định riêng) để quyết toán.

  * Bước 4: BHXH tỉnh, TP; BHXH Bộ QP, Bộ CA, Ban CYCP: Tiếp nhận hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến, thực hiện quyết toán và trả kết quả quyết toán cùng hồ sơ đã giải quyết cho người sử dụng lao động để lưu trữ.

  Cách thức thực hiện

  Tại trụ sở BHXH tỉnh.

  Thành phần, số lượng hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  - Sổ BHXH (bản chính);

  - Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (C 65-HD) hoặc giấy ra viện (bản chính)

  - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (mẫu số C67a – HD, bản chính);

  b) Số lượng: Mỗi loại hồ sơ trên 01 bản. Riêng danh sách lập 03 bản.


  Thời hạn giải quyết

  Người sử dụng lao động thanh toán cho người lao động trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH thanh quyết toán cho người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Cá nhân và tổ chức


  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


  BHXH tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ.


  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

  Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản được duyệt.

  Lệ phí

  Không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Mẫu số C67a-HD Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

  - Người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

  - Lao động nữ mang thai, người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản và có xác nhận của cơ sở y tế.

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007.

  - Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007.

  - Nghị định 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007; có hiệu lực ngày 01/01/2007.

  - Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, có hiệu lực ngày 01/01/2007;

  - Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH).

  - Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007, có hiệu lực ngày 01/01/2007;

  - Thông tư số 02/2009/ TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 12/01/2009 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH).

  - Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/01/2007.
 1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT  • Avatar của mun169
  • Đã bị khóa
   Offline
  • 7 năm
  • Thành viên bị khoá
  • 55 Bài viết

  • 12 Được cảm ơn

  #2
  cảm ơn bạn vì thông tin hữu ích. Nhưng cho mình hỏi thủ tục là trong 4 tháng nghỉ thai sản thì người sử dụng lao động sẽ trả lương cho NLĐ trước, xong sau đó cơ quan BHXH trả lại cho NSDLĐ hay là cơ quan BHXH trả lương? Và hình thức là trả 1 cục hay trả từng tháng ạ? và thời hạn trả lương là sau bao lâu? Mình rất mong nhận được hồi âm của bạn sớm nhé, cảm ơn bạn rất nhiều!!!!
  2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 385 Bài viết

  • 141 Được cảm ơn

  #3
  Trích dẫn Nguyên văn bởi mun169 Xem bài viết
  cảm ơn bạn vì thông tin hữu ích. Nhưng cho mình hỏi thủ tục là trong 4 tháng nghỉ thai sản thì người sử dụng lao động sẽ trả lương cho NLĐ trước, xong sau đó cơ quan BHXH trả lại cho NSDLĐ hay là cơ quan BHXH trả lương? Và hình thức là trả 1 cục hay trả từng tháng ạ? và thời hạn trả lương là sau bao lâu? Mình rất mong nhận được hồi âm của bạn sớm nhé, cảm ơn bạn rất nhiều!!!!
  Mạn phép chủ topic mình trả lời câu này theo thông tin mình biết.

  Về thanh toán tiền nghỉ sinh, bên cơ quan BHXH sẽ trả tiền cho NSDLD theo hình thức 1 cục, căn cứ trên yêu cầu thanh toán bảo hiểm thai sản mà NSDLD nộp lên cơ quan BHXH. Sau khi NSDLD nhận được tiền thì mới trả cho người lao động, chứ mình chưa thấy công ty nào ứng trước tiền bảo hiểm cho nhân viên cả. Còn việc trả nhanh hay chậm là do cả phía bảo hiểm và phía công ty. Mọi người thường nói là tầm 6 tháng sau khi đi làm lại mới nhận được tiền nghỉ đẻ :Laughing: Còn ở công ty mình vừa rồi thì lúc đi làm lại cũng là lúc nhận được tiền bảo hiểm luôn do nhân sự công ty quen biết nên nhờ bảo hiểm xử lý sớm.
  <a href="http://lilypie.com/"><img src="http://lb1f.lilypie.com/faFdp7.png" width="400" height="80" border="0" alt="Lilypie First Birthday tickers" /></a>
  2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 535 Bài viết

  • 348 Được cảm ơn

  #4
  Bạn ơi, cho mình hỏi là nếu mình sinh ở bệnh viện khác với bệnh viện mình đăng kí trong thẻ BHYT (mình làm việc ở HN nhưng định về quê sinh) mà k có giấy chuyển viện, chỉ trình thẻ BHYT thôi thì được hưởng bao nhiêu % và phải đóng bao nhiêu % nhỉ.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 66 Bài viết

  • 36 Được cảm ơn

  #5
  Em cũng có chung thắc mắc. Em đăng ký khám chữa bệnh theo thẻ BHYT tại BV Nam Thăng Long, nhưng e dự định sinh ở phụ sản HN, thì có đc BHYT chi trả ko và nếu đc thì bn %, các thủ tục chuyển việc có bắt buộc ko và chuyển ntnào ạ? Các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp Em vụ này nhé! Cảm ơn các mẹ :Rose::Rose::Rose:
  eNortjKzUjI0NDU0MFSyBlwwFUgCxg,,13 :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveS truc::LoveStruc::LoveStruc::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss ::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::577::577::57 7::557::557::557:
  • 418 Bài viết

  • 336 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #6
  Em có chút thắc mắc thế này ạ! có mẹ nào biết giải thích giúp em với nhé!
  Tình hình là ở cơ quan em làm việc ko đóng BHXH cho em nên em gửi đóng ở công ty ngoài, vậy đến khi sinh nở em có được hưởng chế độ gì không hả các mẹ? hiện tại em đang đóng theo mức lương cơ bản là 2,34 thì phải (em nhớ ko chính xác lắm nhưng tương đương khoàng 500k 1 tháng thì phải).
  Cảm ơn các mẹ nhiều ạ!
  sbudp7 YFEEp7
  Cầu xin Trời Phật phù hộ cho con trai của con được mạnh khoẻ, bình an suốt cuộc đời!
  Bob Yêu-Newborn: 2.9kg:1M: 4.5kg2M : 6kg3M: 6.6kg-64cm4M: 7.1kg-65cm5m:7.6kg6m:8.1kg-68cm
  • Avatar của 3T&V
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 10 năm
  • 1,459 Bài viết

  • 3,668 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #7
  Các bạn cho mình hỏi luôn:

  Khi mình đi khám thai phải làm các xét nghiệm, hoặc mua thuốc theo chỉ định của bác sĩ thì Bảo hiểm y tế có thanh toán cho mình không?

  Mình hỏi bảo hiểm y tế chứ không phải bảo hiểm xã hội nhé!
  Hi, cảm ơn các mẹ!
  eNortjKzUjI0NTQ2M1KyBlwwFXECzw,,85
  Bi: NB-3,8kg; 12M: 12kg &78cm; 18M: 13kg&86cm
  Mình không online thường xuyên, ai cần hỏi gì mình thì nhắn tin nhé!
  • 2,512 Bài viết

  • 2,851 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #8
  Trích dẫn Nguyên văn bởi MebeMeo2010 Xem bài viết
  Em có chút thắc mắc thế này ạ! có mẹ nào biết giải thích giúp em với nhé!
  Tình hình là ở cơ quan em làm việc ko đóng BHXH cho em nên em gửi đóng ở công ty ngoài, vậy đến khi sinh nở em có được hưởng chế độ gì không hả các mẹ? hiện tại em đang đóng theo mức lương cơ bản là 2,34 thì phải (em nhớ ko chính xác lắm nhưng tương đương khoàng 500k 1 tháng thì phải).
  Cảm ơn các mẹ nhiều ạ!
  Theo quy đinh của BHXH, mẹ nó đóng BH được 6 tháng trong vòng 1 năm trc khi sinh thì sẽ được hưởng trợ cấp Thai sản nhé.
  hệ số 2.34 thì phải là: 2.34 x 730.000 = 1.708.200VND
  Mỗi tháng bạn đóng 28.5%: 1.708.200*28%= 478.296 VND

  Các mẹ hỏi về thanh toán BHYT tớ ko rõ lắm, thường nếu ko có giấy chuyển viện thì đến lúc sinh cứ vào sinh theo diện cấp cứu, vẫn đc thanh toán BHYT bình thường.
  Tớ đi khám ở PSHN, thấy họ thông báo: khám thai có giấy chuyển viện đc miễn phí 80%, ko có giấy chuyển viện (có thẻ BHYT) đc giảm có 30% thôi. Còn đi sinh sẽ được hưởng kiểu khác nhé.
  Fxy1p8 RpT0p8
  NB: 3,5kg, 1 month: 4,5, - 3m14d: 6,5kg
  - 3m27d: biết lẫy
  - 5ms: 6,8kg dài:66cm, đang trườn lùi :Laughing::Laughing::Laughing:
  - 6ms: 7,3kg, dài 70cm. Đã quỳ gối nhưng chưa biết bò, chỉ lao về phía trc phi ngựa, cắm mặt xuống đệm :Applause::Applause::Applause:
  - 8ms: 7,7kg, 73cm. tự bám cũi, ghế... đứng dậy. Ê a mỗi khi mẹ hát, múa, vẫy tay, mặt xấu... Chưa biết ngồi bô
  - 9ms: 8,3 kg, 75cm. Tự đứng lên tênh tênh khoảng 1 phút, lười ăn :Worried::Worried::Worried:
  - 13m9d: ngã 16 bậc cầu thang
  - 15ms: 10,2kg

  m8OMp7 :Rose:
  4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 243 Bài viết

  • 87 Được cảm ơn

  #9
  Các mẹ ơi, h em đang có bầu đc 3 tháng, nhưng chưa đóng BHXH vậy h em muốn đóng bảo hiểm để được hưởng chế độ thai sản thì có kịp ko?
  Công ty em lại ko đóng BHXH cho nhân viên, có mẹ nào làm về lĩnh vực này ko thì hướng dẫn em với
  0975 150 188 là sdt của em nhé
  • Avatar của Ngay tho
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 9 năm
  • 615 Bài viết

  • 1,654 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #10
  Trích dẫn Nguyên văn bởi MebeMeo2010 Xem bài viết
  Em có chút thắc mắc thế này ạ! có mẹ nào biết giải thích giúp em với nhé!
  Tình hình là ở cơ quan em làm việc ko đóng BHXH cho em nên em gửi đóng ở công ty ngoài, vậy đến khi sinh nở em có được hưởng chế độ gì không hả các mẹ? hiện tại em đang đóng theo mức lương cơ bản là 2,34 thì phải (em nhớ ko chính xác lắm nhưng tương đương khoàng 500k 1 tháng thì phải).
  Cảm ơn các mẹ nhiều ạ!
  VẪn được hưởng theo chế độ bình thường mẹ Meo nhé.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của Ngay tho
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 9 năm
  • 615 Bài viết

  • 1,654 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #11
  Trích dẫn Nguyên văn bởi diệu huy Xem bài viết
  Mạn phép chủ topic mình trả lời câu này theo thông tin mình biết.

  Về thanh toán tiền nghỉ sinh, bên cơ quan BHXH sẽ trả tiền cho NSDLD theo hình thức 1 cục, căn cứ trên yêu cầu thanh toán bảo hiểm thai sản mà NSDLD nộp lên cơ quan BHXH. Sau khi NSDLD nhận được tiền thì mới trả cho người lao động, chứ mình chưa thấy công ty nào ứng trước tiền bảo hiểm cho nhân viên cả. Còn việc trả nhanh hay chậm là do cả phía bảo hiểm và phía công ty. Mọi người thường nói là tầm 6 tháng sau khi đi làm lại mới nhận được tiền nghỉ đẻ :Laughing: Còn ở công ty mình vừa rồi thì lúc đi làm lại cũng là lúc nhận được tiền bảo hiểm luôn do nhân sự công ty quen biết nên nhờ bảo hiểm xử lý sớm.
  Các mẹ ơi đẻ tháng nào được nhậnt iền bảo hiểm tháng dó. Bây giờ họ chuyển vào tài kkhoản của nglao động dinh con luôn. hôm trước mình có hỏi anh phụ tách bảo hiểm cty mình. còn các mẹ nhận chậm là do kế toán của công ty ko làm dó.
  • 2,512 Bài viết

  • 2,851 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #12
  Trích dẫn Nguyên văn bởi cachua_nam Xem bài viết
  Các mẹ ơi, h em đang có bầu đc 3 tháng, nhưng chưa đóng BHXH vậy h em muốn đóng bảo hiểm để được hưởng chế độ thai sản thì có kịp ko?
  Công ty em lại ko đóng BHXH cho nhân viên, có mẹ nào làm về lĩnh vực này ko thì hướng dẫn em với
  0975 150 188 là sdt của em nhé
  Em sang bên nhà: làm sao biet đậu thai... bên mục Chuẩn bị mang thai, tìm chị San Thái nhé, có thể chị ấy sẽ giúp đc em.
  Fxy1p8 RpT0p8
  NB: 3,5kg, 1 month: 4,5, - 3m14d: 6,5kg
  - 3m27d: biết lẫy
  - 5ms: 6,8kg dài:66cm, đang trườn lùi :Laughing::Laughing::Laughing:
  - 6ms: 7,3kg, dài 70cm. Đã quỳ gối nhưng chưa biết bò, chỉ lao về phía trc phi ngựa, cắm mặt xuống đệm :Applause::Applause::Applause:
  - 8ms: 7,7kg, 73cm. tự bám cũi, ghế... đứng dậy. Ê a mỗi khi mẹ hát, múa, vẫy tay, mặt xấu... Chưa biết ngồi bô
  - 9ms: 8,3 kg, 75cm. Tự đứng lên tênh tênh khoảng 1 phút, lười ăn :Worried::Worried::Worried:
  - 13m9d: ngã 16 bậc cầu thang
  - 15ms: 10,2kg

  m8OMp7 :Rose:
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 418 Bài viết

  • 336 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #13
  Trích dẫn Nguyên văn bởi MeTho - Cactus Xem bài viết
  Theo quy đinh của BHXH, mẹ nó đóng BH được 6 tháng trong vòng 1 năm trc khi sinh thì sẽ được hưởng trợ cấp Thai sản nhé.
  hệ số 2.34 thì phải là: 2.34 x 730.000 = 1.708.200VND
  Mỗi tháng bạn đóng 28.5%: 1.708.200*28%= 478.296 VND

  Các mẹ hỏi về thanh toán BHYT tớ ko rõ lắm, thường nếu ko có giấy chuyển viện thì đến lúc sinh cứ vào sinh theo diện cấp cứu, vẫn đc thanh toán BHYT bình thường.
  Tớ đi khám ở PSHN, thấy họ thông báo: khám thai có giấy chuyển viện đc miễn phí 80%, ko có giấy chuyển viện (có thẻ BHYT) đc giảm có 30% thôi. Còn đi sinh sẽ được hưởng kiểu khác nhé.

  Thanks mẹ Thỏ nhiều nhé ! tớ là My Sorrow đây còn nhớ không ? nhanh thế, vậy mà bạn đã hơn 30w rồi, sắp được gặp con yêu rồi! bao h tớ mới được như bạn đây!mong lắm ý...hihi
  Tiện thể đây tớ hỏi thêm mẹ Thỏ 1 tí, vì tớ mù tịt cái này nên có nhiều thắc mắc lắm! Mẹ Thỏ ko biết có làm ngành BH ko mà nắm rõ thía nhỉ?
  Cho tớ hỏi là với mức của tớ thì được hưởng trợ cấp Thai sản cụ thể là khoảng bao nhiêu xèng nhỉ? hì hì.. vì tớ nhờ đóng nên phải nắm rõ không thì có gì đó khuất tất mình cũng ko biết.
  À, mình đóng BHXH ở đó thì họ cũng đk BHYT cho mình ở 1 bviện nào đó phải ko mẹ Thỏ? Nếu tớ ko sinh ở viện đó mà muốn sinh ở PSHN thì phải làm thủ tục chuyển viện phải ko mẹ nó? thủ tục đó ko biết có phức tạp ko nhỉ và phải làm trước khi sinh lâu ko mẹ nó nhỉ? tớ ko hiểu biết lắm nên phiền mẹ Thỏ trả lời giúp nhé!Tặng hoa 2 mẹ con nè!:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
  sbudp7 YFEEp7
  Cầu xin Trời Phật phù hộ cho con trai của con được mạnh khoẻ, bình an suốt cuộc đời!
  Bob Yêu-Newborn: 2.9kg:1M: 4.5kg2M : 6kg3M: 6.6kg-64cm4M: 7.1kg-65cm5m:7.6kg6m:8.1kg-68cm
  3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 2,512 Bài viết

  • 2,851 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #14
  Trích dẫn Nguyên văn bởi MebeMeo2010 Xem bài viết
  Thanks mẹ Thỏ nhiều nhé ! tớ là My Sorrow đây còn nhớ không ? nhanh thế, vậy mà bạn đã hơn 30w rồi, sắp được gặp con yêu rồi! bao h tớ mới được như bạn đây!mong lắm ý...hihi
  Tiện thể đây tớ hỏi thêm mẹ Thỏ 1 tí, vì tớ mù tịt cái này nên có nhiều thắc mắc lắm! Mẹ Thỏ ko biết có làm ngành BH ko mà nắm rõ thía nhỉ?
  Cho tớ hỏi là với mức của tớ thì được hưởng trợ cấp Thai sản cụ thể là khoảng bao nhiêu xèng nhỉ? hì hì.. vì tớ nhờ đóng nên phải nắm rõ không thì có gì đó khuất tất mình cũng ko biết.
  À, mình đóng BHXH ở đó thì họ cũng đk BHYT cho mình ở 1 bviện nào đó phải ko mẹ Thỏ? Nếu tớ ko sinh ở viện đó mà muốn sinh ở PSHN thì phải làm thủ tục chuyển viện phải ko mẹ nó? thủ tục đó ko biết có phức tạp ko nhỉ và phải làm trước khi sinh lâu ko mẹ nó nhỉ? tớ ko hiểu biết lắm nên phiền mẹ Thỏ trả lời giúp nhé!Tặng hoa 2 mẹ con nè!:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
  Trùi ui, My Sorrow ah???:Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Ki ss::Kiss: Lâu lắm ko gặp nha, vậy là cũng tuần 14 rùi hả? Chúc mừng, chúc mừng!!! Mới hôm nào đi off nhờ. Hihi.
  Thế này nhé, nếu đóng 2,34 thì mẹ nó sẽ đc 4 tháng lương cơ bản (lương đóng BHXH hàng tháng nhé: 1.708.200 x4 = 6.832.800 VND) + 2 tháng lương tối thiểu: 730.000 x 2 = 1.460.000.
  Tổng tiền: 1.460.000 + 6.832.800 = 8.292.800 VND
  - Khi đóng BHXH, họ phải đưa cho mẹ nó thẻ BHYT, trong đó ghi rõ nơi đk KCB ban đầu (1 bệnh viện nào đó), mẹ nó ko sinh ở viện đó thì mang thẻ BHYT đến xin giấy chuyển viện (họ sẽ làm giấy chuyển viện nhanh gọn nếu bv đó ko có khoa sản, còn có khoa sản họ sẽ ko cho giấy chuyển viện - Bv GTVT là 1 ví dụ) Nói chung tùy từng bv nên mẹ nó đến tận nơi hỏi sẽ rõ ràng hơn.

  Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe, bình an đến ngày cán đích nhé. Có j ko hiểu cứ PM cho tớ, tớ làm HR nên BHXH cũng biết chút ít. Biết tớ sẽ chỉ cho:Kiss::Rose:
  Fxy1p8 RpT0p8
  NB: 3,5kg, 1 month: 4,5, - 3m14d: 6,5kg
  - 3m27d: biết lẫy
  - 5ms: 6,8kg dài:66cm, đang trườn lùi :Laughing::Laughing::Laughing:
  - 6ms: 7,3kg, dài 70cm. Đã quỳ gối nhưng chưa biết bò, chỉ lao về phía trc phi ngựa, cắm mặt xuống đệm :Applause::Applause::Applause:
  - 8ms: 7,7kg, 73cm. tự bám cũi, ghế... đứng dậy. Ê a mỗi khi mẹ hát, múa, vẫy tay, mặt xấu... Chưa biết ngồi bô
  - 9ms: 8,3 kg, 75cm. Tự đứng lên tênh tênh khoảng 1 phút, lười ăn :Worried::Worried::Worried:
  - 13m9d: ngã 16 bậc cầu thang
  - 15ms: 10,2kg

  m8OMp7 :Rose:
  3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 418 Bài viết

  • 336 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #15
  Trích dẫn Nguyên văn bởi MeTho - Cactus Xem bài viết
  Trùi ui, My Sorrow ah???:Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Ki ss::Kiss: Lâu lắm ko gặp nha, vậy là cũng tuần 14 rùi hả? Chúc mừng, chúc mừng!!! Mới hôm nào đi off nhờ. Hihi.
  Thế này nhé, nếu đóng 2,34 thì mẹ nó sẽ đc 4 tháng lương cơ bản (lương đóng BHXH hàng tháng nhé: 1.708.200 x4 = 6.832.800 VND) + 2 tháng lương tối thiểu: 730.000 x 2 = 1.460.000.
  Tổng tiền: 1.460.000 + 6.832.800 = 8.292.800 VND
  - Khi đóng BHXH, họ phải đưa cho mẹ nó thẻ BHYT, trong đó ghi rõ nơi đk KCB ban đầu (1 bệnh viện nào đó), mẹ nó ko sinh ở viện đó thì mang thẻ BHYT đến xin giấy chuyển viện (họ sẽ làm giấy chuyển viện nhanh gọn nếu bv đó ko có khoa sản, còn có khoa sản họ sẽ ko cho giấy chuyển viện - Bv GTVT là 1 ví dụ) Nói chung tùy từng bv nên mẹ nó đến tận nơi hỏi sẽ rõ ràng hơn.

  Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe, bình an đến ngày cán đích nhé. Có j ko hiểu cứ PM cho tớ, tớ làm HR nên BHXH cũng biết chút ít. Biết tớ sẽ chỉ cho:Kiss::Rose:
  Hihi, uh nhanh thật...mới hôm nào đi off mẹ Thỏ mới có mấy tuần còn tớ là con số 0 thế mà bây h đã...tèn ten...hihi.
  Cảm ơn mẹ nó đã trả lời chi tiết nhé, tớ hiểu rõ hơn rồi! có gì théc méc lại ăn vạ mẹ con bạn lần nữa đấy!:Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss:
  sbudp7 YFEEp7
  Cầu xin Trời Phật phù hộ cho con trai của con được mạnh khoẻ, bình an suốt cuộc đời!
  Bob Yêu-Newborn: 2.9kg:1M: 4.5kg2M : 6kg3M: 6.6kg-64cm4M: 7.1kg-65cm5m:7.6kg6m:8.1kg-68cm
  • Avatar của Meo2011
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 7 năm
  • 544 Bài viết

  • 2,201 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #16
  Mọi người cho mình hỏi xíu.

  1/ Khi mình nghỉ 4 tháng thai sản, 4 tháng này cty không phải trả lương cho mình đúng không? Cty không phải đóng tiền bảo hiểm cho mình nữa, đúng không? Còn tiền của 4 tháng đó chỉ do BHXH trả cho mình phải không?

  2/ Về việc hưởngg 5 ngày nghỉ đi khám thai với 5 ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh là 2 quyền lợi khác nhau phải không ạ? Về 5 ngày khám thai, trong sổ khám thai mình cần có dấu của bệnh viện, vậy nếu khám bác sĩ tư, liệu có dấu nào hợp lệ không?

  3/ Luật trợ cấp thai sản có ghi mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

  Vậy nếu dự tính đầu tháng 7/2011 mình sinh con. Mình dự định tháng 2/2011 nghỉ làm. Những tháng trước đó mình đã được đóng bảo hiểm đầy đủ các tháng. Vậy khi sinh, mình có được hưởng chế độ thai sản không? 6 tháng đóng BHXH này là 6 tháng liên tục yêu cầu sát trước ngày sinh? Hay chỉ là 6 tháng liên tục trong vòng 1 năm trước khi sinh?

  Cám ơn mọi người nhìu!
  Chỉnh sửa lần cuối bởi Meo2011; 24/12/2010 vào lúc 02:58 PM.
  q4LRk1Xq4LRp7

  VZ39p7
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của Lyna8.1
  • Đã bị khóa
   Offline
  • 7 năm
  • Thành viên bị khoá
  • 655 Bài viết

  • 874 Được cảm ơn

  #17
  Mình cũng cùng tình trạng như bạn Mèo. Trước đây mình đã từng làm mảng này và tìm hiểu luật thì thấy thế này. Theo luật bảo hiểm xã hội thì nếu đóng đủ 06 tháng trong vòng 1 năm trước khi sinh thì đc hưởng chế độ bảo hiểm. Mức lương hưởng bằng bình quân tiền lương 6 tháng trước khi nghỉ việc. Tiền bảo hiểm xã hội lúc thai sản là 4 tháng * mức lương hưởng BHXH.
  Theo luật là thế, tức là mình vẫn được hưởng chế độ thai sản nhưng vấn đề là ai sẽ đi làm chế độ cho mình, mình đến cơ quan bảo hiểm xã hội nào để giải quyết chế độ. Vì lúc đó bản thân mình đã nghỉ việc rồi, cơ quan cũ cũng không có trách nhiệm phải làm chế độ bảo hiểm cho mình.
  Bạn nào làm bên Bảo hiểm xã hội vào tư vấn hộ mình vụ này với.
  Chỉnh sửa lần cuối bởi Lyna8.1; 24/12/2010 vào lúc 05:43 PM.
  3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 45 Bài viết

  • 8 Được cảm ơn

  #18
  Chắc chắn là người phụ trách về bảo hiểm và chế độ của Công ty bạn có trách nhiệm làm các thủ tục về Chế độ bảo hiểm cho bạn rồi.
  Lưu ý: bạn cần cung cấp đầy đủ hồ sơ của bạn nhé
  Giấy khai sinh của bé, các chứng từ nhập viện của bạn, sổ bảo hiểm xã hội
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 173 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #19
  Các mẹ ơi! Giúp em với. Em xin được việc vào 1 ngân hàng từ tháng 7/2010, và được nhận vào học việc (6 tháng) và đóng BHXH từ tháng 9/2010. Bên em có kí kết là 2 năm đầu ko được sinh con nhưng em lại vỡ kế hoạch, đầu tháng 10/2010 thì em biết mình có bầu được 1 tháng. Đến giờ cơ quan em vẫn chưa biết em có bầu, nếu trong trường hợp cơ quan em biết và cho thôi việc từ tháng 3/2011 thì liệu em có được hưởng chế độ thai sản sau khi sinh con không? Các mẹ cho em biết với ạ. Cảm ơn các mẹ nhiều.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của athos
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 9 năm
  • 168 Bài viết

  • 227 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #20
  Mẹ nào rành về bảo hiểm cho em hỏi chút ạ.
  Em đóng bảo hiểm đến giờ cũng được hơn 3 năm.
  Nhưng khi em mang thai đến tháng thứ 4 thì bị ra máu nên xin nghỉ 1 tháng không lương. Như vậy đến lúc sinh thì em không được tính là đóng đủ BHXH 6 tháng liên tiếp nên sẽ không được hưởng bảo hiểm ạ?
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)