Mình mang thai 30 tuần mà tăng có 6kg hjk lo qúa mún di siêu âm mà chưa có đk