Phương pháp đo nhiệt độ (Tầng 19): Nhiệt độ thăng hoa, 2v ào ào

mjukute

mjukute

Thành viên 5 năm trước
Sắp được xây nhà mới rùi hjjj nhà mình các mẹ 888 nhanh quá ạ ! @};-@};-@};-@};-@};-@};-
=====================
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Tầng 18: http://www.webtretho.com/forum/f90/phuong-phap-do-nhiet-do-tang-18-nhiet-do-thang-hoa-2v-ao-ao-1733708/


mehuyenle

Trả lời 3 năm trước