Các mẹ cho em hỏi với! ví dụ ckk bắt đầu ngày 23 nhưng mãi đến ngày 30 hoặc sau đóbmới xuất hiện Qkd. thế làm sao biết đây là máu kinh hay bị sẩy thai!?

Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPad