Mình. Thấy các mẹ đến các trung tâm or viện tập cho con đc có 30" tập mà phải đi lại vất vả mất ngày mất buổi nên mình viết bài này nếu có cme nào có nhu cầu tập kéo sơ or nghiêng cổ cho con tại nhà hà nội thì ll với mình. Mình cũng là đệ tử của bác chút. Chi yến. Anh phong trong khoa phcn bv nhi tw. Mình tập 1 tiếng tại nhà giá dao động 150k>>180k các mẹ nhé. Sdt 0964635000