mẹ thuy6220119 ơi, mẹ hiện nay thế nào rồi? đã có e bé chưa? chi phí làm TTON nhiều ko mẹ nó?