Nếu bạn chữa bệnh ở sing qua trung gian hay liên hệ trực tiếp thì tiền vẫn như thế thôi, nếu bạn thật sự đã đi hỏi kĩ thì sẽ biết, Còn BV chỉ chiết khầu lại cho môi giới do chính sách của họ.
Bạn đừng nói thế tội cho họ, bản thân mình biết người wen là môi giới nhận , chị nhận lại % từ BV rồi trả lại, tuy khon6ng bao nhiêu, nhưng cũng trang trải lại được tiền ăn , ở bên Sing.
Cò ở VN thì khác rồi, bạn đừng vơ chung