Mình đang phải làm bài thu hoạch này đây. Các anh chị, các bạn, các cô, các chú...có ai có tài liệu hoặc bài sẵn càng tốt cho mình xin với. Mình xin cảm ơn nhiều!