Máy tính của mình không thể cài được YM vì chuyên gia bị thông báo lỗi "An error has occured in the script on this page. Do you want to continue? Yes-No"
Nhưng nếu bấm vào Yes thì nó vẫn ì ra như thế. Coi như treo luôn. Còn No thì nó lặn mất tăm luôn
Mình đã thử cài bản offline thì cài được nhưng chát lại ko hiện được chữ lên.
Bố mẹ nào giỏi tin học chỉ giúp mình cách khắc phục với.
Tks!