Đang chuẩn bị thi công chức cấp xã .Mẹ nào có thi send mình cái ,thanks
Đi học có mấy câu hỏi thế này mà không biết mogn các mẹ chỉ dẫn cho mình
câu 1:việc được ủy ban nhân dân huyện cukuin tuyển dụng anh (chi) hãy liên hệ bản thân khi thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho uỷ ban nhân dân xã
câu 2: anh chị hãy dự thoả quyết định xử phạt hành chính của chủ tịch uỷ ban nhân dân xã trong lĩnh vực nào đó
câu 3:tham mưu cho chủ tịch uỷ ban nhân dân ở 1 xã x bị rầy nâu phá lúa các đòng chí làm thế nào
câu 4:anh ( chị) làm văn bản bổ nhiệm trưởng phó cấp huyện
câu 4:anh ( chị) làm văn bản bổ nhiệm phó cấp huyện